Pakalpojumi

Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā. /Rainis/

Revīzijas pakalpojumi
• finanšu pārskatu revīziju veikšana uzņēmumos un pašvaldībās;
• citi ar revīzijas veikšanu saistīti zvērināta revidenta pakalpojumi.

Grāmatvedības pakalpojumi
• datorizēta, uzskatāma un sistematizēta uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana;
• algu aprēķināšana;
• visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un uzņēmuma pārstāvēšana VID;
• nodokļu aprēķināšana;
• gada pārskatu sastādīšana.