Pakalpojumi

Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā. /Rainis/

Audita pakalpojumi
• finanšu pārskatu revīziju veikšana uzņēmumos un pašvaldībās;
• ES un LR līdzfinansēto projektu revīzija;
• Papildus revīzija uzņēmumos, kuriem nav nepieciešams zvērināta
   revidenta atzinums;
• iekšējo revīziju pakalpojumi;
• reorganizācijas lēmumu apstiprināšana;
• nekustamā īpašuma izziņu apstiprināšana Zemesgrāmatai;
• piedalīšanās inventarizācijās, izsolēs;
• citi ar zvērināta revidenta darbu saistītie pakalpojumi;
• lekciju un semināru vadīšana.

Grāmatvedības pakalpojumi
• datorizēta, uzskatāma un sistematizēta uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana;
• algu aprēķināšana;
• visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un uzņēmuma pārstāvēšana VID;
• nodokļu aprēķināšana un plānošana;
• gada pārskatu sastādīšana;
• papildus piedāvājam grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas politikas izveidi.